2017 m. lapkričio mėn. pamaldų tvarkaraštis

                                                       „TEBŪNIE  JŪSŲ  STRĖNOS  SUJUOSTOS  IR  ŽIBURIAI  UŽDEGTI.“       (Luko 12,35)

5 d. 10,00 val. Ekumeninės pamaldos, skirtos Reformacijos 500-ųjų metinių jubiliejui;

12d. 10,00 val. pamaldos;

  •          14,30 val. Gottesdienst in Deutsch;

19d. 10,00 val. pamaldos su Šv. Vakariene;

26d. 10,00 val. Amžinybės sekmadienis, pamaldos su Šv. Vakariene.

______________________________________________________________________________________________________

1 ir 3 mėn. sekmadienius vaikų ansamblio repeticijos ( vadovė Edita Gložaitienė);

*2 ir 4 sekmadienius biblijos pamokėlės vaikams ( mokytoja Marta Karaliutė);

* TREČIADIENIAIS 14,30 val. MALDOS POPIETĖ;

* KETVIRTADIENIAIS 18,00 val. BIBLIJOS SKAITYMO VAKARAI;

* SEKMADIENIAIS PO PAMALDŲ VEIKIA BIBLIOTEKA 2 AUKŠTE;

* SEKMADIENIAIS PO PAMALDŲ KVIEČIAME BENDRAVIMUI PRIE KAVOS;

ESANT REIKALUI TEIRAUTIS tel. (8-46) 31 – 44 – 73

Parapijos kunigas – administratorius Reincholdas Moras  tel. 8-68780994 ( atostogauja nuo 2017 11 06  iki 2017 12 01)

 JŪS   ESATE   LAUKIAMI   MŪSŲ   BAŽNYČIOJE !

 S O L I    D E O    G L O R I A !