2018 m. vasario mėn. pamaldų tvarkaraštis

 

„AŠ  NESIGĖDIJU  EVANGELIJOS. JI  JUK  YRA  DIEVO  GALYBĖ  IŠGELBĖTI  KIEKVIENAM  TIKINČIAJAM.“     Rom.1,16

04 d. 10,00 val. pamaldos; po pamaldų bendrystė parapijos salėje;

11 d. 10,00 val. pamaldos su Šv. Vakariene; po pamaldų bendravimas prie kavos;

          14,30 val. Gottesdienst in Deutsch;

18 d. 1 Gavėnios sekmadienis

        10,00 val.  pamaldos su Šv. Vakariene; po pamaldų bendravimas prie kavos;

25 d. 2 Gavėnios sekmadienis

          10,00 val. pamaldos su Šv. Vakariene; po pamaldų bendravimas prie kavos.

______________________________________________________________________________________

*1 ir 3 mėn. sekmadienius vaikų ansamblio repeticijos ( vadovė Edita Gložaitienė);

*2 ir 4 sekmadienius biblijos pamokėlės vaikams ( mokytoja Marta Karaliutė);

* TREČIADIENIAIS 14,30 val. MALDOS POPIETĖ;

* KETVIRTADIENIAIS 18,00 val. BIBLIJOS SKAITYMO VAKARAI;

* SEKMADIENIAIS PO PAMALDŲ VEIKIA BIBLIOTEKA 2 AUKŠTE;

* SEKMADIENIAIS PO PAMALDŲ KVIEČIAME BENDRAVIMUI PRIE KAVOS;

ESANT REIKALUI TEIRAUTIS tel. (8-46) 31 – 44 – 73

Parapijos kunigas – administratorius Reincholdas Moras  tel. 8-68780994

 JŪS   ESATE   LAUKIAMI   MŪSŲ   BAŽNYČIOJE ! 

S O L I    D E O    G L O R I A !