2024 m. gegužės mėn. pamaldų tvarkaraštis

„VISA ŽMONIJA ŽINO, KAD AŠ ESU VIEŠPATS, TAVO IŠVADUOTOJAS, TAVO ATPIRKĖJAS.“ (Izaijo 49,26)

   5  d. 10.00 val. pamaldos Motinos diena

 12 d. 10.00 val. pamaldos su Šv. Komunija

 po pamaldų ataskaitinis parapijos susirinkimas

 19 d. 10.00 val. SEKMINIŲ pamaldos su Šv. Komunija      

 26 d. 10.00 val. Trejybės šventė pamaldos su Šv. Komunija

13.00 KARKLĖS kapinių šventė

30 d. 18.00 val. (ketvirtadienis) kun. Danieliaus Kleino gimimo 415 metų paminėjimas

    (pamaldos, pranešimas, Duo Muzica Celeste koncertas)

****************************************************************************

 KETVIRTADIENIAIS    16.30 val. MALDOS POPIETĖ

                                            17.30 val. BIBLIJOS SKAITYMO VAKARAI

  ŠEŠTADIENIAIS            11.00 val. KONFIRMANTŲ PAMOKOS

   GEGUŽĖS mėn.  1 ir 3 sekmadienius  vaikų choro repeticijos (vadovė Edita Gložaitienė)

   GEGUŽĖS mėn.  2 ir 4 sekmadienius tikybos pamokėlės vaikams (mokytoja Marta Karaliutė)

   Sekmadieniais pamaldos yra transliuojamos iš įvairių Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios   parapijų. Sekite informaciją facebook“o grupėje „Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia“

ESANT  REIKALUI  TEIRAUTIS   TELEFONU  8 46 314473

Parapijos kunigas – administratorius Reincholdas Moras   tel. +370 687 80994

J Ū S   E S A T E   L A U K I A M I   M Ū S Ų   B A Ž N Y  Č I O J E !

S O L I   D E O   G L O R I A !