2024 m. gegužės mėn. tarybos narių budėjimo grafikas

      5 d. Marta Karaliutė, Arnold Piklaps

   12 d.  Ramunė Rudė, Arnoldas Kaulickis                                       

   19 d. Artūr Kaulitzky, Kęstutis Preikšaitis

   26 d. Lilija Petraitienė, Alvydas Stankovičius