2023 m. sausio mėn. tarybos narių budėjimo grafikas

1 d. Marta Karaliutė, Irma Morienė

8 d. Artūr Kaulitzky, Kęstutis Preikšaitis   

15 d. Lilija Petraitienė, Alvydas Stankovičius

22 d. Arnold Piklaps, Artūr Kaulitzky

29 d. Ramunė Rudė, Gintaras Septynius