2023 m. sausio mėn. pamaldų tvarkaraštis

„LIGI TIK ŽEMĖ TVERS, SĖJA IR PJŪTIS, ŠALTIS IR ŠILUMA, VASARA IR ŽIEMA, DIENA IR NAKTIS NESILIAUS.” (Pradžios 8,22)

       1 d. 13.30 val. pamaldos

      7 d. 11.00 val. LELB Naujų Metų pamaldos ir diakono Neilo Čijunsko ordinacija kunigo tarnystei Priekulės evangelikų liuteronų bažnyčioje 

      8 d. 10.00 val. pamaldos su  Šventa Komunija                 

             14.30 val. Gottesdienst in Deutsch

     15 d. 10.00 val. pamaldos su Šventa Komunija dalyvaujant LELB  Vyskupui Mindaugui Sabučiui minėsime Klaipėdos  krašto prijungimą      prie Lietuvos 100 m. jubiliejų         

    22 d. 10.00 val. pamaldos su Šventa Komunija

    29 d. 10.00 val. pamaldos su Šventa Komunija

16.00 val. Ekumeninės pamaldos

Sausio mėn. 1 ir 3 sekmadienius vaikų ansamblio repeticijos – vadovė Edita Gložaitienė

Sausio mėn. 2 ir 4 sekmadienius tikybos pamokėlės vaikams – mokytoja Marta Karaliutė

     KETVIRTADIENIAIS  16.00 val.  MALDOS POPIETĖ

                                      17.30 val. BIBLIJOS STUDIJOS

Sekmadieniais pamaldos yra  transliuojamos iš įvairių Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios parapijų. Sekite informaciją facebook”o  grupėje „Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia”

ESANT REIKALUI TEIRAUTIS tel. (8-46) 31- 44 – 73

Parapijos kunigas – administratorius  Reincholdas Moras  tel. 8-687 80994

JŪS   ESATE   LAUKIAMI   MŪSŲ   BAŽNYČIOJE !

S O L I    D E O    G L O R I A !