2021 m. gruodžio mėn. tarybos narių budėjimo grafikas

5 d.  Marta Karaliutė, Gintaras Septynius

12 d. Ramunė Rudė, Kęstutis Preikšaitis

19 d. Lilija  Petraitienė, Artūr Kaulitzky 

24 d. Irma Morienė, Arnold Piklaps

25 d. Alvydas Stankovičius, Gintaras Septynius 

26 d. Marta Karaliutė, Irma Morienė

31 d. Alvydas Stankovičius