2021 m. gruodžio mėn. pamaldų tvarkaraštis

„DŽIŪGAUKITE DANGŪS!  IŠ DŽIAUGSMO ŠOKINĖK, ŽEME!  TEGU PLYŠTA KALNAI NUO DŽIAUGSMO GIESMĖS!  JUK VIEŠPATS PAGUODĖ SAVO TAUTĄ, PASIGAILĖJO SAVO VARGUOLIŲ.“ (Izaijo 49,13)

        5d.  10.00 val.  2 ADVENTO SEKMADIENIS

      12d.  10.00 val.  3 ADVENTO SEKMADIENIS

                   pamaldos su Šventa Komunija                 

      19 d.  10.00 val. 4 ADVENTO SEKMADIENIS

                  pamaldos su Šventa  Komunija

      24 d.  16.00 val. KŪČIŲ VAKARO PAMALDOS

      25 d.  10.00 val. KALĖDOS

                  pamaldos su Šventa Komunija

      26 d.  11.00 val. ŠEIMŲ KALĖDOS

      31 d.  17.00 val. SENŲJŲ METŲ  VAKARAS

Sekmadieniais pamaldos yra  transliuojamos iš įvairių Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios parapijų. Sekite informaciją facebook”o  grupėje „Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia”

ESANT REIKALUI TEIRAUTIS tel. (8-46) 31- 44 – 73

Parapijos kunigas – administratorius  Reincholdas Moras  tel. 8-687 80994

JŪS   ESATE   LAUKIAMI   MŪSŲ   BAŽNYČIOJE !

S O L I    D E O    G L O R I A !