2020 m. spalio mėn. pamaldų tvarkaraštis

“NEJAU PRIIMSIME IŠ DIEVO RANKOS, KAS GERA, IR NEPRIIMSIME, KAS BLOGA?“  (Jobo 2, 10)         

    4 d.  10.00 val. pamaldos Derliaus padėkos šventė

  11 d.  10.00 val. pamaldos

             14.30 val. Gottesdienst in Deutsch

 18 d.  10.00 val. pamaldos su Šv. Komunija

25 d.  10.00 val. pamaldos

* KETVIRTADIENIAIS 16.30 val. MALDOS POPIETĖ

* KETVIRTADIENIAIS 18.00 val.   BIBLIJOS SKAITYMO VAKARAI

* SEKMADIENIAIS PO  PAMALDŲ  VEIKIA  BIBLIOTEKA  2 AUKŠTE

* 1 ir 3 mėn. SEKMADIENIUS VAIKŲ CHORO REPETICIJOS (vad. Edita Gložaitienė)

 * 2 ir 4 mėn. SEKMADIENIUS TIKYBOS PAMOKĖLĖS VAIKAMS (mokytoja Marta Karaliutė)

*  SEKMADIENIAIS PO PAMALDŲ KVIEČIAME BENDRAVIMUI PRIE KAVOS

 ESANT REIKALUI TEIRAUTIS tel. (8-46) 31 – 44 – 73

Parapijos kunigas – administratorius Reincholdas Moras  tel. 8-68780994 (spalio mėn. atostogauja)

 JŪS   ESATE   LAUKIAMI   MŪSŲ   BAŽNYČIOJE ! 

S O L I    D E O    G L O R I A !