2020 m. spalio mėn. tarybos narių budėjimo grafikas

4 d. Irma Morienė ir Marta Karaliutė

11 d. Ramunė Rudė ir Kęstutis Preikšaitis

18 d. Lilija Petraitienė ir Artūr Kaulitzky

25 d. Gintaras Septynius ir Alvydas Stankovičius