2015 m. vasario mėn. pamaldų tvarkaraštis

AŠ NESIGĖDIJU  EVANGELIJOS,  JI  JUK  YRA  DIEVO  GALYBĖ  IŠGELBĖTI  KIEKVIENAM  TIKINČIAJAM“                                                                                                               Romiečiams 1,16

 

1 d. 10,00 val. svečias režisierė Dalia Kanclerytė, po pamaldų bendrystė parapijos salėje;

8 d. 10,00 val. pamaldos su Šv. Vakariene;

14,30 val. Gottesdienst in Deutsch;

15 d. 10,00 val. pamaldos su Šv. Vakariene;

16 d. 10,30 val. Ekumeninė malda už fizinę ir dvasinę Lietuvos laisvę;

17 d. 18,00 val. Užgavėnių šiupinio šventė;

22 d.   1 GAVĖNIOS SEKMADIENIS

             10,00 val. pamaldos su Šv. Vakariene.

__________________________________________________________________________________

*1 ir 3 mėn. sekmadienius vaikų choro repeticijos (vad. Edita Gložaitienė)

*2 ir 4 mėn. sekmadienius biblijos pamokėlės vaikams nuo 4 iki 14 m. (mokytoja Marta Karaliutė)

*ANTRADIENIAIS 18,00 VAL. BIBLIJOS SKAITYMO VAKARAI

*SEKMADIENIAIS PO PAMALDŲ VEIKIA BIBLIOTEKA 2 AUKŠTE

ESANT REIKALUI TEIRAUTIS TEL (8-46) 31-44-73

Parapijos kunigas-administratorius Reincholdas Moras tel. 8-687 80994

JŪS ESATE LAUKIAMI MŪSŲ BAŽNYČIOJE

S O L I     D E O     G L O R I A !