2015 m. kovo mėn. pamaldų tvarkaraštis

                 „JEI  DIEVAS  UŽ  MUS,  TAI  KAS  GI  PRIEŠ  MUS?“                                   Romiečiams 8,31

 

1 d.     2 GAVĖNIOS SEKMADIENIS;

            10,00 val. pamaldos,  po pamaldų bendrystė parapijos salėje;

6 d. 18,00 val. Ekumeninė pasaulinė moterų maldos diena tema “ Ar suprantate, ką jums padariau„;

8 d.    3 GAVĖNIOS SEKMADIENIS;

            10,00 val.   pamaldos su Šv. Vakariene;

            14,30 val. Gottesdienst in Deutsch;

15 d.    4 GAVĖNIOS SEKMADIENIS;

10,00 val.   pamaldos su Šv. Vakariene; po pamaldų parapijos šeimų popietė;

22 d.   5 GAVĖNIOS SEKMADIENIS;

10,00 val. pamaldos su Šv. Vakariene, po pamaldų parapijos tarybos ataskaitinis susirinkimas;

29 d. PALMIŲ (VERBŲ) SEKMADIENIS;

10,00  val. pamaldos su Šv. Vakariene.

__________________________________________________________________________________

*1 ir 3 mėn. sekmadienius vaikų choro repeticijos (vad. Edita Gložaitienė)

*2 ir 4 mėn. sekmadienius biblijos pamokėlės vaikams nuo 4 iki 14 m. (mokytoja Marta Karaliutė)

*ANTRADIENIAIS 18,00 VAL. BIBLIJOS SKAITYMO VAKARAI;

*TREČIADIENIAIS 15,00 VAL. MALDOS POPIETĖ;

*SEKMADIENIAIS PO PAMALDŲ VEIKIA BIBLIOTEKA 2 AUKŠTE;

ESANT REIKALUI TEIRAUTIS TEL (8-46) 31-44-73

Parapijos kunigas-administratorius Reincholdas Moras tel. 8-687 80994

JŪS ESATE LAUKIAMI MŪSŲ BAŽNYČIOJE

S O L I     D E O     G L O R I A !