2015 m. Sausio mėn. pamaldų tvarkaraštis

„LIGI TIK ŽEMĖ TVERS, SĖJA IR PJŪTIS, ŠALTIS IR ŠILUMA, VASARA IR ŽIEMA, DIENA IR NAKTIS NESILIAUS“                                                                                                                                 Pradžios 8,22

 

 04 d. 10,00 val. pamaldos; po pamaldų bendrystė parapijos salėje;

11 d. 10,00 val. pamaldos su Šv. Vakariene;

14,30 val. Gottesdienst in Deutsch;

18 d. 10,00 val. pamaldos su Šv. Vakariene;

25 d. 10,00 val. pamaldos su Šv. Vakariene.

________________________________________________________________________________

*1 ir 3 mėn. sekmadienius vaikų choro repeticijos (vad. Edita Gložaitienė)

*2 ir 4 mėn. sekmadienius biblijos pamokėlės vaikams nuo 4 iki 14 m. (mokytoja Marta Karaliutė)

*ANTRADIENIAIS 18,00 VAL. BIBLIJOS SKAITYMO VAKARAI

*SEKMADIENIAIS PO PAMALDŲ VEIKIA BIBLIOTEKA 2 AUKŠTE

ESANT REIKALUI TEIRAUTIS TEL (8-46) 31-44-73

Parapijos kunigas-administratorius Reincholdas Moras tel. 8-687 80994

JŪS ESATE LAUKIAMI MŪSŲ BAŽNYČIOJE

S O L I     D E O     G L O R I A !