Talka bažnyčios sklype

Kviečiame visus prijaučiančius rytoj, 2020-07-22 d. nuo 17 val rinktis šv. Jono bažnyčios sklype. Ruošamasi šalinti dalį gyvatvorės. Su savimi turėti darbo rūbus, grėblius, kastuvusa, pirštines ir gerą nuotaiką.

Pamąstymas Verbų sekmadieniui

1 Iki Velykų[i1] ir Neraugintosios duonos šventės bebuvo likę pora dienų. Aukštieji kunigai ir Rašto aiškintojai ieškojo būdo klasta sugauti Jėzų ir nužudyti. 2 Bet jie sakė: „Tik ne per šventes, kad liaudyje nekiltų sąmyšio.“ 3 Jėzui esant Betanijoje, Simono Raupsuotojo namuose, ir sėdint už stalo, atėjo moteris su alebastriniu indeliu, pilnu brangaus gryno nardo tepalo. Pradaužusi indelį, ji išpylė tepalą Jėzui ant galvos. 4 Kai kurie ten esantys susierzino ir kalbėjo vienas kitam: „Kam tas tepalo eikvojimas?! 5 Juk jį buvo galima parduoti daugiau negu už tris šimtus denarų ir pinigus išdalyti vargšams!“ Taip jie murmėjo prieš tą moterį. 6 Bet Jėzus atsiliepė: „Palikite ją ramybėje! Kam ją skaudinate? Ji man padarė gerą darbą. 7 Vargšų jūs visuomet turite šalia savęs ir, kada tik panorėję, galite jiems gera daryti, o mane turėsite ne visuomet. 8 Ji padarė, ką galėjo. Ji iš anksto patepė mano kūną laidotuvėms. 9 Iš tiesų sakau jums: visame pasaulyje, kur tik bus skelbiama Evangelija, bus ir jos atminimui pasakojama, ką ji yra man padariusi.“  Mk. 14,1-9.

Žengiame į lemtingą savaitę. Jėzus nepaisė namiškių, drąsiai žengė į Jeruzalę. Jam reikėjo atlikti tai, kam buvo skirtas. Žydai nenorėjo per šventes žudyti Jėzaus, bet įvyko taip, kaip Dievo numatyta – per žydų Paschą. Jėzus patepamas brangiu tepalu būsimai mirčiai. Moteriškė negaili pinigų, išlaidauja, nes myli Viešpatį. O neužilgo Judas išduos Jėzų už maišiuką sidabrinių. Pasirodo, kur meilė ir apgaulė, aukojimas ir išdavystė. Mes irgi stovime kasdien pasirinkimo kryškelėje. Žinome, ką dėl mūsų Jėzus padarė. Rinkimės: garbinti ar išduoti, mylėti ar nekęsti. Būkime šiandien šlovinantys Viešpatį savo tikėjimo verbomis. Jis VIEŠPATS ir ATPIRKĖJAS! Jam visa šlovė per amžius. 🌿🌿🌿

Palaiminto Verbų sekmadienio mielieji!
kun. REINCHOLDAS MORAS

KARANTINAS 2

JEIGU TIKIME, KAD JĖZUS NUMIRĖ IR PRISIKĖLĖ,
TAI DIEVAS IR TUOS KURIE UŽMIGO SUSIVIENIJĘ SU JĖZUMI,
ATSIVES KARTU SU JUO. 1. Tes. 4,14.

MIELI BROLIAI IR SESĖS

2020-04-01 d.

    KARANTINAS TĘSIASI, PAMALDOS NEVYKS IR BALANDŽIO MĖNESĮ,   SAUGOKIME SAVE IR KITUS.

TAČIAU MŪSŲ VIEŠPATS PRISIKĖLĖ IŠ KAPO IR TEIKIA VILTĮ VISIEMS, KAS TIKI. MELSKIMĖS SAVO NAMUOSE, STEBĖKIME PAMALDAS  INTERNETO PAGALBA (Facebook)

VIENYKIMĖS SU KRISTUMI, KAD GYVENTUME SU JUO IR JAME.

PRAŠOME KARANTINO METU ATIDĖTI KRIKŠTYNAS, SANTUOKAS IR KITAS APEIGAS.
LAIDOTUVIŲ APEIGOS KARANTINO METU  BUS ATLIEKAMOS TIK KAPINĖSE.
REIKALUI ESANT  SKAMBINTI KUNIGUI tel. Nr. 8-687 80994

PALAIMINTŲ ŠVENTŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ JŪSŲ ŠIRDIMS IR SIELOMS!

                        Jūsų kunigas Reincholdas Moras

PARAMA PARAPIJAI

Mieli broliai ir seserys,

Prašome paremti  iki 2% nuo jau sumokėto pajamų mokesčio užpildydami FR0512 formą, deklaruodami 2019 m. pajamas. (Plačiau http://www.vmi.lt)

Mūsų rekvizitai:

Klaipėdos miesto evangelikų liuteronų parapija
Pylimo g. 2,   LT-91249 Klaipėda
Įm. kodas: 191827719
Sąsk. Nr:  LT09 7300 0100 0232 8282
Bankas: Swedbank AB,
BIC/SWIFT: HABA LT22

Kadangi pamaldų parapijos salėje  Karantino laikotarpiu nebus, nebus ir Jūsų.
Paremkite parapijos veiklą pervesdami sekmadieninę auką pavedimu.  (kas savaitę)

Dėkui labai.