2018-07-23_13.48.14

Atvirų durų dienos Klaipėdos parapijoje

Reformacijai_500
PROGRAMA

Vieta: Klaipėdos evangelikų liuteronų bažnyčia (Pylimo g.2) , prie Jono kalnelio.

 LAPKRIČIO  3 D.

 • 18 val. Vaidybinio filmo “Liuteris” peržiūra.

 LAPKRIČIO  4 D.

 • 11 val. Pašnekesiai apie Reformaciją prie kavos puodelio.
 • 11 -13.30 val. Programa vaikams –Biblijos istorija, žaidimai.
 • 15 val.  Konferencija „Reformacijai -500: praeitis ir dabartis“:
 • 15.05 – 15.20 val.  „Svarbiausios liuteroniškos teologijos ypatybės“,  pranešėjas Šilutės parapijos kunigas Remigijus Šemeklis.
 • 15.20 – 15.35  val.   „Reformacijos įtaka Klaipėdos miesto raidai“,  pranešėjas Vokietijos Federacinės Respublikos Garbės konsulas,  doc. dr. Arūnas Baublys.
 • 15.35 – 15.50 val.  „Pirmieji lietuviški Biblijos vertimai“,  pranešėjas dr. Giedrius Saulytis
 • 15.50 – 16.15 val.  “Muzikinis ugdymas Mažojoje Lietuvoje 16 –19 amžiuje“, pranešėja muzikologė, profesorė Daiva Kšanienė
 • 16.15 – 16.45  val. klausimai, diskusijos. Kavos pertrauka.
 • 17 val.  koncertas „Gyvenimą pašlovintą turėsi“. 

LAPKRIČIO  5 D.

 • 10 val.  Ekumeninės pamaldos, skirtos Reformacijos 500-ųjų metinių jubiliejui.
2018-07-23_13.48.14

Ataskaitinis susirinkimas

2015 m. kovo 15 d. po pamaldų įvyks parapijos tarybos ataskaitinis susirinkimas.

Darbotvarkė:

 1. Tarybos pirmininkės ataskaita,
 2. Parapijos kunigo ataskaita,
 3. Revizijos komisijos ataskaita,
 4. „Sandoros“ ataskaita,
 5. Pasisakymai ir darbo vertinimas.

Parapijos narius kviečiame aktyviai dalyvauti ir išsakyti savo nuomonę apie parapijos tarybos darbą.

 

2018-07-23_13.48.14

Per juokus į geresnę santuoką

Kviečiame poras į šeimų seminarą „Per juokus į geresnę santuoką“.

Renginio data ir vieta: 2015 m. kovo 15 d. po pamaldų parapijos salėje.

Vaizdo medžiagos peržiūra ir diskusijos.
I ir II dalis „Pasakojimas apie dvejas smegenis“.

Registracija telefonu 8 46 314473 arba 8 687 80994 iki 2015 m. kovo 10 d.

Auka renginio organizavimui: 5 Eurai porai.

2018-07-23_13.48.14

2011 m. balandžio mėn. pamaldų ir renginių tvarkaraštis

“Budėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į pagundą” Mato 26,41.

Pamaldos:

 • 3 d. 10,00 val. 4 Gavėnios sekmadienis.
 • 10 d. 10,00 val. 5 Gavėnios sekmadienis. Pamaldos su šv. Vakariene. Po pamaldų parapijos ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas.
 • 10 d. 14,30 Pamaldos vokiečių kalba.
 • 17 d. 10,00 val. Palmių (Verbų) sekmadienis. Pamaldos su šv. Vakariene.
 • 21 d. 18,00 val. Žaliasis Ketvirtadienis. (Šv. Vakarienės įsteigimas) Pamaldos su Šv. Vakariene.
 • 22 d. 18,00 val. Didysis Penktadienis. Jėzaus Kristaus nukryžiavimas ir mirties atminimas.
 • 24 d. 7,00 val. JĖZAUS KRISTAUS PRISIKĖLIMAS. Pamaldos su šv. Vakariene
 • 24 d. 10,00 val. Šv. Velykos. Pamaldos su šv. Vakariene.

Pastovūs renginiai:

 • Antradieniais 18,00 val. Teminiai biblijos vakarai.
 • Penktadieniais 18,00 val. Jaunimo vakarai YOUT. REF. F JC.
 • Sekmadieniais po pamaldų veikia biblioteka 2 aukšte.
 • 1 ir 3 mėn. sekmadieniais tikybos pamokėlės vaikams.
 • 2 ir 4 mėn. Sekmadieniais vaikų choro repeticijos.

Jūs esate laukiami mūsų bažnyčioje!

Soli Deo gloria!