KARANTINAS 2

JEIGU TIKIME, KAD JĖZUS NUMIRĖ IR PRISIKĖLĖ,
TAI DIEVAS IR TUOS KURIE UŽMIGO SUSIVIENIJĘ SU JĖZUMI,
ATSIVES KARTU SU JUO. 1. Tes. 4,14.

MIELI BROLIAI IR SESĖS

2020-04-01 d.

    KARANTINAS TĘSIASI, PAMALDOS NEVYKS IR BALANDŽIO MĖNESĮ,   SAUGOKIME SAVE IR KITUS.

TAČIAU MŪSŲ VIEŠPATS PRISIKĖLĖ IŠ KAPO IR TEIKIA VILTĮ VISIEMS, KAS TIKI. MELSKIMĖS SAVO NAMUOSE, STEBĖKIME PAMALDAS  INTERNETO PAGALBA (Facebook)

VIENYKIMĖS SU KRISTUMI, KAD GYVENTUME SU JUO IR JAME.

PRAŠOME KARANTINO METU ATIDĖTI KRIKŠTYNAS, SANTUOKAS IR KITAS APEIGAS.
LAIDOTUVIŲ APEIGOS KARANTINO METU  BUS ATLIEKAMOS TIK KAPINĖSE.
REIKALUI ESANT  SKAMBINTI KUNIGUI tel. Nr. 8-687 80994

PALAIMINTŲ ŠVENTŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ JŪSŲ ŠIRDIMS IR SIELOMS!

                        Jūsų kunigas Reincholdas Moras