2024 m. birželio mėn. pamaldų tvarkaraštis

„Jėzus sakė savo mokiniams: KAS JŪSŲ KLAUSO, MANĘS KLAUSO, KAS JUS NIEKINA, MANE NIEKINA.“ (Luko 10,16)

2 d. 10.00 val. pamaldos

9 d. 10.00 val. pamaldos su Šv. Komunija

12.00 val. POTERNOJE Šv. Jono bažnyčios atstatymo ekspozicijos „Guten Tag“ pristatymas

15 d. 14.00 val. I.Simonaitytės bibliotekoje konferencija Danielius Kleinas: „Kaip skambėtų Klaipėda, jei nebūtų raidės ė ?“

16 d. 10.00 val. pamaldos su konfirmacija ir Šv. Komunija

23 d. 10.00 val. pamaldos su Šv. Komunija

13.00 val. ANAIČIŲ kapinių šventė

30 d. 10.00 val. pamaldos su Šv. Komunija **************************************************************************** KETVIRTADIENIAIS 16.30 val. MALDOS POPIETĖ

17.30 val. BIBLIJOS SKAITYMO VAKARAI

Sekmadieniais pamaldos yra transliuojamos iš įvairių Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios parapijų. Sekite informaciją facebook“o grupėje „Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia“

ESANT REIKALUI TEIRAUTIS TELEFONU 8 46 314473

Parapijos kunigas – administratorius Reincholdas Moras tel. +370 687 80994

J Ū S E S A T E L A U K I A M I M Ū S Ų B A Ž N Y Č I O J E !S O L I D E O G L O R I A !