2023 m. balandžio mėn. pamaldų tvarkaraštis

“TIKRAI ŠITAS BUVO DIEVOS SŪNUS” (Mato 27,54)  

    2 d. PALMIŲ (VERBŲ) SEKMADIENIS

        10.00 val. pamaldos su Šv. Komunija

    6 d. DIDYSIS KETVIRTADIENIS

        18.00 val. pamaldos su Šv. Komunija

    7 d. DIDYSIS PENKTADIENIS

         18.00 val. KRISTAUS KANČIOS SKAITINIAI   

    9 d. 7.00 val. PRISIKĖLIMO pamaldos su Šv. Komunija

         10.00 val. VELYKŲ pamaldos su Šv. Komunija

   16 d. ATVELYKIO SEKMADIENIS

            10.00 val. pamaldos su Šv. Komunija   

   23 d. 10.00 val. pamaldos su Šv. Komunija

   30 d. 10.00 val. pamaldos 

KETVIRTADIENIAIS MALDOS POPIETĖ      16.30 val.

                                 BIBLIJOS STUDIJOS   18.00 val.

1 – 2 ir 5  mėnesio sekmadienius vaikų choro repeticijos (vadovė Edita Gložaitienė)

3 ir 4 mėnesio sekmadienius tikybos pamokėlės vaikams (mokytoja Marta Karaliutė)

Sekmadieniais pamaldos yra  transliuojamos iš įvairių Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios parapijų. Sekite informaciją facebook”o  grupėje „Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia”

ESANT REIKALUI TEIRAUTIS tel. (8-46) 31- 44 – 73

Parapijos kunigas – administratorius  Reincholdas Moras  tel. 8-687 80994

JŪS   ESATE   LAUKIAMI   MŪSŲ   BAŽNYČIOJE !

S O L I    D E O    G L O R I A !