2021 m. rugsėjo mėn. pamaldų tvarkaraštis

       5 d. 10.00 val. pamaldos Malda už mokslo metų pradžią

12 d. 10.00 val. pamaldos su Šv. Komunija

            14.30 val. Gottesdienst in Deutsch

19 d. 10.00 val.  pamaldos

26 d. 10.00 val. pamaldos su Šv. Komunija

Sekmadieniais pamaldos yra  transliuojamos iš įvairių Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios parapijų. Sekite informaciją facebook”o  grupėje “Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia”

ESANT REIKALUI TEIRAUTIS tel. (8-46) 31-44-73

Parapijos kunigas – administratorius  Reincholdas Moras  tel. 8-687 80994

JŪS   ESATE   LAUKIAMI   MŪSŲ   BAŽNYČIOJE !

S O L I    D E O    G L O R I A !