2020 m. lapkričio mėn. pamaldų tvarkaraštis

“VIENUS, KURIE ABEJOJA, MĖGINKITE ĮTIKINTI. ”  (Judo 22)

    1 d.  10.00 val. pamaldos

    8 d.  10.00 val. pamaldos  su Šv. Komunija

  15 d.  10.00 val. pamaldos su Šv. Komunija

  17 d.  18. 00 val. Vyrų vakaras

  22 d.  10.00 val.  AMŽINYBĖS SEKMADIENIS pamaldos su Šv. Komunija

  29 d.  10.00 val. 1 ADVENTO SEKMADIENIS 

* SEKMADIENIAIS PO  PAMALDŲ  VEIKIA  BIBLIOTEKA  2 AUKŠTE

* 1 ir 3 mėn. SEKMADIENIUS VAIKŲ CHORO REPETICIJOS (vad. Edita Gložaitienė) KARANTINO METU NEVYKS

 * 2 ir 4 mėn. SEKMADIENIUS TIKYBOS PAMOKĖLĖS VAIKAMS (mokytoja Marta Karaliutė) KARANTINO METU NEVYKS, VYKS ONLINE FACEBOOK.

 ESANT REIKALUI TEIRAUTIS tel. (8-46) 31 – 44 – 73

Parapijos kunigas – administratorius Reincholdas Moras  tel. 8-68780994

 JŪS   ESATE   LAUKIAMI   MŪSŲ   BAŽNYČIOJE ! 

S O L I    D E O    G L O R I A !