2020 m. vasario mėn. tarybos narių budėjimo grafikas

02 d. Irma Morienė ir Marta Karaliutė;

09 d. Skirma Endružytė ir Jonas Jukumas;

16 d. Nerija Palec ir Gintaras Septynius;

23 d. Lilija Petraitienė ir Artūr Kaulitzky.