2019 m. lapkričio mėn. pamaldų tvarkaraštis

                 „VIEŠPATS  SAUGOS  TAVE  NUO  VISO,  KAS  PIKTA,  JIS  SAUGOS  TAVO  GYVASTĮ.“                                  (Psalmyno 121,7)

 

03 d. 10,00 val. pamaldos;

10 d. 10,00 val. pamaldos be Šv. Vakarienės;

_______14,30 val. Gottesdienst in Deutsch;

17 d. 12,00 val. pamaldos be Šv. Vakarienės;

MALDA UŽ ŽUVUSIUS IR SUŽEISTUS KELIUOSE;

24 d. 10,00 val. pamaldos su Šv. Vakariene;

AMŽINYBĖS  SEKMADIENIS,  uždegant vainike atminimo žvakeles.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 ir 3 mėn. sekmadienius vaikų ansamblio repeticijos (vadovė Edita Gložaitienė)

* 2 ir 4 mėn. sekmadienius biblijos pamokėlės  vaikams  (mokytoja Marta Karaliutė)

* TREČIADIENIAIS 16,00 val.MALDOS POPIETĖ

* KETVIRTADIENIAIS 18,00 val.   BIBLIJOS SKAITYMO VAKARAI

* SEKMADIENIAIS PO  PAMALDŲ  VEIKIA  BIBLIOTEKA  2 AUKŠTE

*  SEKMADIENIAIS PO PAMALDŲ KVIEČIAME BENDRAVIMUI PRIE KAVOS

 ESANT REIKALUI TEIRAUTIS tel. (8-46) 31 – 44 – 73

Parapijos kunigas – administratorius Reincholdas Moras  tel. 8-68780994

 JŪS   ESATE   LAUKIAMI   MŪSŲ   BAŽNYČIOJE ! 

S O L I    D E O    G L O R I A !