2019 m. liepos mėn. tarybos narių budėjimo grafikas

07 d. Marta Karaliutė ir Lilija Petraitienė;

14 d. Skirma Endružytė ir Jonas Jukumas;

21 d. Irma Morienė ir Vanda Parvainienė;

28 d. Nerija Palec ir Artūr Kaulitzky.