2019 m. kovo mėn. tarybos narių budėjimo grafikas

03 d. Marta Karaliutė ir Irma Morienė;

10 d. Skirma Endružytė ir Jonas Jukumas;

17 d. Vanda Parvainienė ir Artūr Kaulitzky;

24 d. Nerija Palec (po pamaldų priima parapijiečius asmeniniam pokalbiui) ir Arnold Piklaps;

31 d. Lilija Petraitienė ir Gintaras Septynius.