2019 m. sausio mėn. pamaldų tvarkaraštis

‘AŠ  NESIGĖDIJU  EVANGELIJOS. JI  JUK  YRA  DIEVO  GALYBĖ  IŠGELBĖTI  KIEKVIENAM  TIKINČIAJAM“    (Rom. 1,16)

06 d. 10,00 val. pamaldos; po pamaldų bendrystė parapijos salėje;

13 d. 10,00 val. pamaldos su Šv. Vakariene; po pamaldų bendravimas prie kavos;

——-14,30 val. Gottesdienst in Deutsch;

20 d. 10,00 val. pamaldos su Šv. Vakariene; po pamaldų bendravimas prie kavos;

27 d. 10,00 val. pamaldos su Šv. Vakariene; po pamaldų bendravimas prie kavos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* 1 ir 3 mėn. sekmadienius vaikų ansamblio repeticijos (vadovė Edita Gložaitienė)

* 2 ir 4 mėn. sekmadienius biblijos pamokėlės  vaikams  (mokytoja Marta Karaliutė)

* TREČIADIENIAIS 14,30 val.MALDOS POPIETĖ

* KETVIRTADIENIAIS 18,00 val.   BIBLIJOS SKAITYMO VAKARAI

* SEKMADIENIAIS PO  PAMALDŲ  VEIKIA  BIBLIOTEKA  2 AUKŠTE

*  SEKMADIENIAIS PO PAMALDŲ KVIEČIAME BENDRAVIMUI PRIE KAVOS

 ESANT REIKALUI TEIRAUTIS tel. (8-46) 31 – 44 – 73

Parapijos kunigas – administratorius Reincholdas Moras  tel. 8-68780994

 JŪS   ESATE   LAUKIAMI   MŪSŲ   BAŽNYČIOJE ! 

S O L I    D E O    G L O R I A !