2018 m. gruodžio mėn. pamaldų tvarkaraštis

„GARBĖ  DIEVUI  AUKŠTYBĖSE,  O  ŽEMĖJE  RAMYBĖ  JO  MYLIMIEMS  ŽMONĖMS!“  (Luko 2,14 )

 

2 d. 10,00 val. 1 Advento sekmadienis; pamaldos su Šv.Vakariene; po pamaldų parapijos kolektyvų koncertas;

8 d. 10,00 val. Adventinis sielos atgaivos savaitgalis; seminarą veda Ingrijos bažnyčios atstovai;

9 d. 10,00 val. 2 Adventos sekmadienis; po pamaldų Juditos Leitaitės Adventinis koncertas;

11 d. 18,00 val. Vyrų vakaras;

14 d. 17,00 val. Šv. Jono bažnyčios sklype mišraus choro „Cantare“ koncertas;

15 d. 17,00 val. Šv. Jono bažnyčios sklype Vilniaus ev.liut. bažnyčios ansamblio „Adoremus“ koncertas;

16 d. 10,00 val. 3 Advento sekmadienis, pamaldos su Šv. Vakariene;

23 d. 10,00 val. 4 Asvento sekmadienis, pamaldos su Šv. Vakariene. Po pamaldų Adventinė mugė.

24 d. 16,00 val. KŪČIŲ pamaldos su programa vaikams;

25 d. 10,00 val. Kalėdinės pamaldos su Šv. Vakariene;

30 d. 10,00 val. pamaldos, po pamaldų bendrystė „Palydint senuosius…:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* 1 ir 3 mėn. sekmadienius vaikų ansamblio repeticijos (vadovė Edita Gložaitienė)

* 2 ir 4 mėn. sekmadienius biblijos pamokėlės  vaikams  (mokytoja Marta Karaliutė)

* TREČIADIENIAIS 16,00 val.MALDOS POPIETĖ

* KETVIRTADIENIAIS 18,00 val.   BIBLIJOS SKAITYMO VAKARAI

* SEKMADIENIAIS PO  PAMALDŲ  VEIKIA  BIBLIOTEKA  2 AUKŠTE

*  SEKMADIENIAIS PO PAMALDŲ KVIEČIAME BENDRAVIMUI PRIE KAVOS

 ESANT REIKALUI TEIRAUTIS tel. (8-46) 31 – 44 – 73

Parapijos kunigas – administratorius Reincholdas Moras  tel. 8-68780994

 JŪS   ESATE   LAUKIAMI   MŪSŲ   BAŽNYČIOJE ! 

S O L I    D E O    G L O R I A !