Ataskaitinis susirinkimas

2015 m. kovo 15 d. po pamaldų įvyks parapijos tarybos ataskaitinis susirinkimas.

Darbotvarkė:

  1. Tarybos pirmininkės ataskaita,
  2. Parapijos kunigo ataskaita,
  3. Revizijos komisijos ataskaita,
  4. „Sandoros“ ataskaita,
  5. Pasisakymai ir darbo vertinimas.

Parapijos narius kviečiame aktyviai dalyvauti ir išsakyti savo nuomonę apie parapijos tarybos darbą.