Naujienos

Kviečiame dalyvauti šeimų stovykloje „Kintai 22 – Gyvybės šaltinis“ Liepos 18-22 d.

Jei nori pabėgti nuo rutinos, šurmulio ir pabūti bendrystėje su kitais ir Dievu, kviečiame prisijungti į stovyklą.

Ši stovykla skirta vaikams, jaunimui, suaugusiems ir šeimoms.

Tavęs laukia ryto malda, Biblijos studijos, edukacijos, išvykos, choro „GOSPEL“ iš Tauragės koncertas, sportas, maudynės, Evangelizacijos vakaras, naktinės pamaldos, laisvas laikas, bendravimas prie laužo, grilio vakarėlis…

Registracija vyksta iki birželio 1 d. į parapijos raštinę. LAUKIAME VISŲ… BET DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS

Stovyklos kaina: nakvynė 14 Eur parai + maistas

KLAIPĖDOS EVANGELIKŲ LIUTERONŲ PARAPIJOS KLAIPĖDOS 770 -TIES METŲ JUBILIEJUI SKIRTAS RENGINIŲ CIKLAS

“ISTORINĖS ASMENYBĖS IR KLAIPĖDOS ŠV. JONO BAŽNYČIA”

Pirmasis – I. Kanto 298-ajam gimtadieniui vyko balandžio 22 d.

Klaipėdos evangelikų liuteronų bažnyčia, minėdama 298-tąjį žymaus vokiečių filosofo I. Kanto gimtadienį, miestui parengė prasmingą kultūrinės atminties dovaną. Laikydamiesi liuteronų bendruomenės tradicijų jie bažnyčioje pakabino atminimo lentą, kurioje skelbiama, jog I. Kanto seneliai, tėvas, kurį laiką gyvenę Klaipėdoje, lankė Šv. Jono bažnyčią. Čia jie meldėsi prašydami dangaus malonių. Čia buvo pakrikštytas jo tėvas Johannas Georgas (1682-1746). Prie bažnyčios buvusiose kapinėse amžino poilsio atgulė senelis Hansas Kantas ir senelė Anna Kant Reinsch, kiti gimnaičiai. Minėta atminimo lenta I. Kantui – tai prasmingas kultūros ženklas, primenantis filosofo sąsajas su mūsų miestu, apie tai I. Kanto vardo bibliotekoje pranešimą „Kas sieja I. Kantą su Klaipėdos Šv. Jono bažnyčia?“skaitė filologė J. Saulėnienė.

Atminimo lentos pakabinimo ceremonija buvo iškilminga ir graži. Prie atkastų Šv. Jono bažnyčios pamatų itin gausiai susirinkusiems klaipėdiečiams archeologės dr. R. Nabažaitė ir M. Rapkevičiūtė-Lisauskienė papasakojo apie archeologinius čia rastus radinius, juos pademonstruodamos mini parodėlėje. Paskui gėlėmis ir žalumynais papuoštoje bažnyčioje giedant M. Mažvydo ir S. Dacho sukurtas giesmes, kunigas R. Moras pašventino atminimo lentą, kuri bylos apie didžiojo mąstytojo I. Kanto pėdsakus Klaipėdoje. Ceremonijoje dalyvavę svečiai iš Vokietijos džiaugėsi šiuo renginiu ir sveikino Evangelikų liuteronų bažnyčios kunigą R. Morą, Šv. Jono bažnyčios atstatymo fondo vadovę L. Petraitienę už kultūros atminties gaivinimą Klaipėdoje.

Renginys baigėsi bendryste prie kafijos puodelio su tradiciniais Klaipėdos krašto pyragais.

2022 m. gegužės mėn. pamaldų tvarkaraštis

„AŠ VISA GALIU TAME, KURIS MANE STIPRINA” (Filipiečiams 4,13)

 1 d. MOTINOS DIENA      

    10.00 val. pamaldos su Šventa Komunija 

8 d. 10.00 val. pamaldos su Šventa Komunija        

14.30 Gottesdienst in Deutsch

15 d. 10.00 val. pamaldos su Šventa Komunija 

22 d. 11.00 val. pamaldos KARKLĖS kapinėse

29 d. 10.00 val. pamaldos  su Šventa Komunija   

*****************************************************************************

KETVIRTADIENIAIS BIBLIJOS STUDIJOS 18.00 val.

1 ir 3 mėnesio sekmadienius vaikų choro repeticijos (vadovė Edita Gložaitienė)

2 ir 4 mėnesio sekmadienius tikybos pamokėlės vaikams (mokytoja Marta Karaliutė)

Sekmadieniais pamaldos yra  transliuojamos iš įvairių Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios parapijų. Sekite informaciją facebook”o  grupėje „Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia”

ESANT REIKALUI TEIRAUTIS tel. (8-46) 31- 44 – 73

Parapijos kunigas – administratorius  Reincholdas Moras  tel. 8-687 80994

JŪS   ESATE   LAUKIAMI   MŪSŲ   BAŽNYČIOJE !

S O L I    D E O    G L O R I A !

2022 m. balandžio 22 d. nuo 17 val. vyks renginys, skirtas vokiečių klasikinės filosofijos pradininko I. Kanto 300-osioms gimimo metinėms.

KLAIPĖDOS MIESTO EVANGELIKŲ LIUTERONŲ BENDRUOMENĖS RENGINIŲ CIKLAS

ISTORINĖS ASMENYBĖS IR  KLAIPĖDOS ŠV. JONO BAŽNYČIA

KLAIPĖDOS 770 -TIES METŲ JUBILIEJUI

          2022 m. balandžio  22 d., penktadienį, 17 val. Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešojoje bibliotekoje (Turgaus g. 8)  pažymint vokiečių filosofo  I. Kanto  (1724–1804) 298-ąsias gimimo metines  įvyks paskaita-ekskursija  „Kas sieja I. Kantą su Klaipėdos Šv. Jono bažnyčia?“ Pasakos filologė Jovita Saulėnienė.

          18 val.  stabtelėsime prie Šv. Jono bažnyčios atidengtų pamatų su archeologe dr. Raimonda Nabažaite ir Šv. Jono bažnyčios atstatymo fondo vadove Lilija Petraitiene.

          18.30 val. Klaipėdos evangelikų liuteronų bažnyčioje vyks iškilmingas I. Kanto protėviams atminimo lentos atidengimas ir pašventinimas.

           Ir pagal liuteronų tradicijas bendrystė prie kafijos.

Kviečiame parapijiečius su šeimos nariais aktyviai dalyvauti renginyje: ir bibliotekoje, ir bažnyčioje.