Naujienos

2024 m. kovo mėn. pamaldų tvarkaraštis

„TIKRAI ŠITAS BUVO DIEVO SŪNUS!“ (Mato 27,54)

   3 d. 10.00 val. pamaldos

            3 Gavėnios sekmadienis    

 10 d. 10.00 val. pamaldos su Šv. Komunija

           4  Gavėnios sekmadienis

 17 d. 10.00 val. pamaldos su Šv. Komunija   

           5 Gavėnios sekmadienis   

 24 d. PALMIŲ (Verbų) sekmadienis

          10.00 val. pamaldos su Šv. Komunija

 28 d. 18.00 val. Didysis ketvirtadienis

             pamaldos su Šv. Komunija

 29 d. 18.00 val. Didysis penktadienis

           KRISTAUS KANČIOS SKAITINIAI

31 d. VELYKOS

   7.00 val. Prisikėlimo pamaldos su Šv. Komunija

 10.00 val. Velykų pamaldos su Šv. Komunija

****************************************************************************

   KETVIRTADIENIAIS    16.30 val. MALDOS POPIETĖ

                      17.30 val. BIBLIJOS SKAITYMO VAKARAI

  ŠEŠTADIENIAIS 11.00 val. KONFIRMANTŲ PAMOKOS

   KOVO mėn.  1 ir 3 sekmadienius  vaikų choro repeticijos (vadovė Edita Gložaitienė)

   KOVO mėn.  2 ir 4 sekmadienius tikybos pamokėlės vaikams (mokytoja Marta Karaliutė)

   Sekmadieniais pamaldos yra transliuojamos iš įvairių Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios   parapijų. Sekite informaciją facebook“o grupėje „Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia“

ESANT  REIKALUI  TEIRAUTIS   TELEFONU  8 46 314473

Parapijos kunigas – administratorius Reincholdas Moras   tel. +370 687 80994

J Ū S   E S A T E  L A U K I A M I  M Ū S Ų   B A Ž N Y  Č I O J E !

S O L I   D E O   G L O R I A !          

2024 m. kovo mėn. tarybos narių budėjimo grafikas

     3 d. Marta Karaliutė, Ramunė Rudė

   10 d.  Arnoldas Kaulickis, Arnold Piklaps

   17 d.  Ramunė Rudė, Artūr Kaulitzky                                 

   24 d. Irma Morienė, Kęstutis Preikšaitis

   28 d. Alvydas Stankovičius

   29 d. Irma Morienė

   31 d. 7.00 val. Kęstutis Preikšaitis, Alvydas Stankovičius

           10.00 val.  Lilija Petraitienė, Gintaras Septynius

2024 m. vasario mėn. pamaldų tvarkaraštis

AŠ NESIGĖDIJU EVANGELIJOS. JI JUK YRA DIEVO GALYBĖ IŠGELBĖTI KIEKVIENAM TIKINČIAJAM” (Romiečiams 1,16)

   4  d. 10.00 val. pamaldos

        2 sekmadienis prieš Gavėnią       

 11 d. 10.00 val. pamaldos su Šv. Komunija

  paskutinis sekmadienis prieš Gavėnią  

  po pamalų užgavėnių pietūs (šiupinio čėsnis)

12 d. 18.30 val. I.Kanto 220 mirties metinės

        Atminties pamaldos

 18 d. 1 GAVĖNIOS sekmadienis

         10.00 val. pamaldos su Šv. Komunija         

 25 d. 2 GAVĖNIOS sekmadienis

         10.00 val. pamaldos su Šv. Komunija

****************************************************************************

   KETVIRTADIENIAIS    16.30 val. MALDOS POPIETĖ

                                        17.30 val. BIBLIJOS SKAITYMO VAKARAI

  ŠEŠTADIENIAIS            11.00 val. KONFIRMANTŲ PAMOKOS

   VASARIO mėn.  1 ir 3 sekmadienius  vaikų choro repeticijos (vadovė Edita Gložaitienė)

   VASARIO mėn.  2 ir 4 sekmadienius tikybos pamokėlės vaikams (mokytoja Marta Karaliutė)

   Sekmadieniais pamaldos yra transliuojamos iš įvairių Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios   parapijų. Sekite informaciją facebook“o grupėje „Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia“

ESANT  REIKALUI  TEIRAUTIS   TELEFONU  8 46 314473

Parapijos kunigas – administratorius Reincholdas Moras   tel. +370 687 80994

J Ū S   E S A T E  L A U K I A M I  M Ū S Ų   B A Ž N Y  Č I O J E !

S O L I   D E O   G L O R I A !          

2024 m. sausio mėn. pamaldų tvarkaraštis

LIGI TIK  ŽEMĖ TVERS, SĖJA IR PJŪTIS, ŠALTIS IR ŠILUMA, VASARA IR ŽIEMA, DIENA IR NAKTIS NESILIAUS.” (Pradžios  8,22)

  6 d. 11.00 val. Ramučių bažnyčioje Naujųjų metų pamaldos

  7 d. 10.00 val. pamaldos (Po pamaldų bendrystė su suneštukais)

14 d. 10.00 val. pamaldos su Šv. Komunija

20 d. 15.30 val. Luko Evangelijos vertimo pristatymas – dalyvaus vertėjas dr.Giedrius Saulytis

21 d. 10.00 val. pamaldos su Šv. Komunija         

28 d. 10.00 val. pamaldos su Šv. Komunija

****************************************************************************

 KETVIRTADIENIAIS  11; 18 ir 25 d.  16.00 val. MALDOS POPIETĖ

                                                         17.30 val. BIBLIJOS SKAITYMO VAKARAI

  ŠEŠTADIENIAIS 13; 20 ir 27 d.       11.00 val. KONFIRMANTŲ PAMOKĖLĖS

   SAUSIO mėn.  1 ir 3 sekmadienius  vaikų choro repeticijos (vadovė Edita Gložaitienė)

   SAUSIO mėn.  2 ir 4 sekmadienius tikybos pamokėlės vaikams (mokytoja Marta Karaliutė)

   Sekmadieniais pamaldos yra transliuojamos iš įvairių Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios   parapijų. Sekite informaciją facebook“o grupėje „Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia“

ESANT  REIKALUI  TEIRAUTIS   TELEFONU  8 46 314473

Parapijos kunigas – administratorius Reincholdas Moras   tel. +370 687 80994

J Ū S   E S A T E  L A U K I A M I  M Ū S Ų   B A Ž N Y  Č I O J E !

S O L I   D E O   G L O R I A !