Suaugusiųjų teologinio švietimo programa – SEMINARAS

2010 m. gruodžio 18 d. – 10 val.
Pylimo2, Klaipėda, Evangelikų Liuteronų Bažnyčioje

Kviečiami dalyvauti Suaugusiųjų teologinio švietimo seminare!
———————————————————

Visi krikštu tapę Kristaus kūno – bažnyčios nariais yra atsakingi už Evangelijos skelbimą ir tikėjimo išsaugojimą.

Siekdama padėti mums visiems geriau suprasti krikščioniško tikėjimo esmę bei kasdieniniame gyvenime liudyti viltį Kristuje Jėzuje, Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Konsistorija nuoširdžiai kviečia visus į „tikėjimo pagrindų mokyklą“ , skirtą visiems parapijiečiams, ypač parapijų tarybų nariams ir aktyviems tikintiesiems. Rengiamų kursų/programos tikslas padėti geriau pažinti krikščioniško tikėjimo pagrindus, liuteronų bažnyčios išpažinimą bei augti drauge krikščioniškoje bendrystėje. Programa apima teorinius teologijos dalykus bei praktinius įgūdžius.

Mokymai/užsiėmimai vyks kartą per mėnesį, kaskart vis kitoje parapijoje, idant dalyviai galėtų iš arčiau susipažinti su gyvenimu ne tik savoje bet ir kitose parapijose. Iš viso yra numatyta 10 užsiėmimų. Programa yra parengta grupės mūsų bažnyčios kunigų, skyrusių nemenką savo laiko dalį, stengiantis, kad užsiėmimai būtų ir naudingi, ir įdomūs.