Parapijos stovykla Šilininkuose

Parapijiečius kviečiame į parapijos stovyklą, kuri vyks liepos 5-7d.

Tai išskirtinė stovykla visai parapijai, kurioje gali dalyvauti ir vaikai, ir jaunimas bei jų tėvai. Tai stovykla visiems parapijiečiams. Visos šeimos dalyvavimas – sveikintinas! Evangelikai liuteronai pasižymi bendruomeniškumu, todėl ir šios stovyklos tikslas dar labiau vienas su kitu susidraugauti bei išgyventi Kristaus vienybės Dvasią.

Programoje numatyta: pamaldos, dvasinės paskaitos, žaidimai, maudynės, talentu vakaras, bendravimas pie laužo, įvairūs veiklos būreliai, vakarinis žygis.
Dalyviai gyvens atskiruose namukuose, todėl nebaisu jei bus blogesnis oras.
Vadovai linksmai nusiteikę ir laukia užsiregistruojančiųjų.

Registracijos anketas pasiimti galima pas parapijos kleboną kun. R.Morą.
Telefonas pasiteiravimui 8-685-43838

Stovyklos dalyvio mokestis 110lt.