Klaipėdos evangelikų liuteronų bažnyčioje nauji vargonai

Klaipėdos evangelikų liuteronų bažnyčioje nauji vargonai

2009  Balandžio 2 – 7 dienomis Klaipėdos evangelikų liuteronų bažnyčioje vyko neįprasti darbai. Buvo montuojami iš Mölln parapijos Vokietijoje atvežti 4 registrų ir 16-Subbass pedalų vargonai.

Pinigus, reikalingus vargonų atvežimo ir sustatymo išlaidoms padengti, pagelbėjo gauti Šiaurės Elbės Bažnyčios vyskupas dr. Hans-Christian Knuth ir kun. V. Thiedemann. Vargonų išmontavimo darbus Vokietijoje, transportavimą ir sustatymą Klaipėdoje prižiūrėjo Šiaurės Elbės bažnytinės muzikos direktorius Dieter Frahm. Jam gelbėjo Jörg Kohlhammer iš Vokietijos.

Trečiadienį vargonų dalis į parapijos pamaldų salę padėjo sunešti 8 vyrai. Jiems širdingai dėkojame už pagalbą.
Ne viskas, kaip būna tokiais atvejais, klojosi sklandžiai. Iškilo problema: pati pagrindinė vargonų dalis netilpo nei pro duris, nei pro langą… Reikėjo ardyti durų staktą ir net kirsti sieną.
Visą ketvirtadienį D. Frahmui vadovaujant rūšiavome vargonų dalis, statėme vargonų vamzdžius į vietas.
Penktadienį 9 val. ryto iš Vilniaus atvažiavo vargonų meistras Laimonas Pikutis ir užbaigė mūsų pradėtą darbą. Jis užbaigė rinkti vargonus, sudėliojo pedalus ir suderino vargonus. Darbas užtruko net iki 22 valandos.
Šeštadienį jau galėjome išbandyti vargonus ir pasiruošti sekmadienio šventinėms pamaldoms.
Pamaldas vedė kun. Romas Liachavičius. Pradėjome su senaisiais elektriniais vargonėliais.
Bažnytinės muzikos direktorius D. Frahm’as įžanginę kalbą paskaitė lietuvių kalba, kas visus labai maloniai nustebino. Jis parapijai papasakojo apie šių vargonų kelią į Klaipėdos parapiją. Tik po to, kai kun. R. Liachavičius pasimeldė, kad vargonai gerai tarnautų, už žmones, kurie jais naudosis, pirmą kartą suskambo naujieji vargonai. Buvo atlikta J. S. Bacho giesmė “Gera man su Jėzum būti”. Vargonais grojo – Dieter Frahm, giedojo – Irena Tumelionytė.
Po pamaldų Šiaurės Elbės bažnytinės muzikos direktorius Dieter Frahm’as padovanojo parapijai kelis vargoninės muzikos kūrinius.
Vargonai – visų instrumentų karalius. Džiaugiamės, kad pamaldas galėsime papuošti tikrų vargonų muzika. LEBMS organizuojamų seminarų vargonininkams metu, vargonininkai galės groti ir su šiuo nuostabiu instrumentu. Bažnyčioje bus galima rengti koncertus.
Dėkojame visiems prisidėjusiems prie vargonų sustatymo!
Irena Tumelionytė

Daugiau nuotraukų >>>>>