Paveldosaugininkai „prispaudė“ ir šventą Joną

Klaipėdos evangelikai liuteronai sukryžiavo ietis su Kultūros paveldo departamento Klaipėdos teritoriniu padaliniu dėl Šv. Jono bažnyčios statybos. Mat paveldosaugininkai neleidžia bendruomenei priklausančiame sklype Turgaus g. 24 statyti naujai suprojektuotos šventovės. Anot jų, čia gali būti tik atstatyta arba atkurta autentiška iki Antrojo pasaulinio karo stovėjusi bažnyčia. Tuo metu evangelikai liuteronai mano, jog šis draudimas – ciniškas, pažeidžiantis religinės bendruomenės interesus bei nuosavybės teisę.

Daugiau dienraštyje „Vakarų ekspresas“ >>>>>