2018-07-23_13.48.14

2019 m. Balandžio mėn. pamaldų tvarkaraštis

„KRISTUS  SAKO: AŠ  BUVAU  NUMIRĘS, BET  ŠTAI  ESU  GYVAS  PER  AMŽIŲ  AMŽIUS  IR  TURIU  MIRTIES  IR  MIRUSIŲJŲ  PASAULIO  RAKTUS.“    (Apreiškimo 1,18)

07 d. 5 GAVĖNIOS SEKMADIENIS

—–10,00  val. pamaldos su Šv. Vakariene;

14 d. Palmių ( Verbų) SEKMADIENIS

——10,00 val. pamaldos su Šv. Vakariene;

——14,30 val. Gottesdienst in Deutsch;

18 d. Didysis Ketvirtadienis

——-19,00 val. pamaldos su Šv. Vakariene;

19 d. Didysis Penktadienis

——-19,00 val. pamaldos;

21 d. 7,00 val. PRISIKĖLIMAS, pamaldos su Šv. Vakariene;

——10,00 val. VELYKOS, pamaldos su Šv. Vakariene;

28 d. ATVELYKIO SEKMADIENIS

——-10,00 val. pamaldos su Šv. Vakariene.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* 1 ir 3 mėn. sekmadienius vaikų ansamblio repeticijos (vadovė Edita Gložaitienė)

* 2 ir 4 mėn. sekmadienius biblijos pamokėlės  vaikams  (mokytoja Marta Karaliutė)

* TREČIADIENIAIS 16,00 val.MALDOS POPIETĖ

* KETVIRTADIENIAIS 18,00 val.   BIBLIJOS SKAITYMO VAKARAI

* SEKMADIENIAIS PO  PAMALDŲ  VEIKIA  BIBLIOTEKA  2 AUKŠTE

*  SEKMADIENIAIS PO PAMALDŲ KVIEČIAME BENDRAVIMUI PRIE KAVOS

 ESANT REIKALUI TEIRAUTIS tel. (8-46) 31 – 44 – 73

Parapijos kunigas – administratorius Reincholdas Moras  tel. 8-68780994

 JŪS   ESATE   LAUKIAMI   MŪSŲ   BAŽNYČIOJE ! 

S O L I    D E O    G L O R I A !

2018-07-23_13.48.14

Moterų maldos diena 2019 03 01

NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME Į  EKUMENINĘ  PASAULINĘ  MOTERŲ  MALDOS  DIENĄ

     „  ateikite, viskas  paruošta  „

ŠIŲ METŲ kovo MĖN 1  D., PENKTADIENĮ  18,00 VAL.

 

MALDOS VAKARAS  ĮVYKS KLAIPĖDOS MIESTO  EVANGELIKŲ  LIUTERONŲ  PARAPIJOS  SALĖJE 2 A.

MALDOS VAKARO  ŠALIS :  SLOVĖNIJA

2018-07-23_13.48.14

2019 m. kovo mėn. pamaldų tvarkaraštis

          “ JEI  DIEVAS  UŽ  MUS,  TAI  KAS  GI  PRIEŠ  MUS ?!“      (Rom. 8,31)

03 d. UŽGAVĖNIŲ SEKMADIENIS

_____10,00 val. pamaldos; po pamaldų šiupinio šventė.

10 d. 1 GAVĖNIOS SEKMADIENIS

_____10,00 val. pamaldos su Šv. Vakariene;

_____14,30 val. Gottesdienst in Deutsch.

12 d. (antradienis) 18,00 val. Vyrų vakaras.

17 d. 2 GAVĖNIOS SEKMADIENIS

______10,00 val. pamalddos su Šv. Vakariene.

23 d. (šeštadienis) 16,00 val. Surinkimo vakaras.

24 d. 3 GAVĖNIOS SEKMADIENIS

______10,00 val. pamaldos su Šv. Vakariene.

31 d. 4 GAVĖNIOS SEKMADIENIS

_______10,00 val. pamaldos su Šv. Vakariene.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* 1 ir 3 mėn. sekmadienius vaikų ansamblio repeticijos (vadovė Edita Gložaitienė)

* 2 ir 4 mėn. sekmadienius biblijos pamokėlės  vaikams  (mokytoja Marta Karaliutė)

* TREČIADIENIAIS 16,00 val.MALDOS POPIETĖ

* KETVIRTADIENIAIS 18,00 val.   BIBLIJOS SKAITYMO VAKARAI

* SEKMADIENIAIS PO  PAMALDŲ  VEIKIA  BIBLIOTEKA  2 AUKŠTE

*  SEKMADIENIAIS PO PAMALDŲ KVIEČIAME BENDRAVIMUI PRIE KAVOS

 ESANT REIKALUI TEIRAUTIS tel. (8-46) 31 – 44 – 73

Parapijos kunigas – administratorius Reincholdas Moras  tel. 8-68780994

 JŪS   ESATE   LAUKIAMI   MŪSŲ   BAŽNYČIOJE ! 

S O L I    D E O    G L O R I A !