2020 m. gegužės mėn. pamaldų tvarkaraštis

„JEI DIEVAS UŽ MUS, TAI KAS GI PRIEŠ MUS ?!“

17 d. 10.00 val. pamaldos su Šv. Komunija;

24 d. 10.00 val. pamaldos su Šv. Komunija;

31 d. SEKMINĖS 10.00 val. pamaldos su Šv. Komunija

31d. 13.00 val. kapinių šventės pamaldos Karklės kapinėse.
______________________________________________________________________________________________________

Biblijos pamokėlės  vaikams nuotoliniu būdu (mokytoja Marta Karaliutė, kreiptis facebook žinute arba mkaraliute@gmail.com)

BAŽNYČIOJE BŪSIME SU APSAUGINĖMIS KAUKĖMIS IR PIRŠTINĖMIS. (BŪTINA)

ESANT REIKALUI TEIRAUTIS tel. (8-46) 31 – 44 – 73

Parapijos kunigas – administratorius Reincholdas Moras tel. 8-68780994

JŪS ESATE LAUKIAMI MŪSŲ BAŽNYČIOJE !

S O L I D E O G L O R I A !

KARANTINAS 2

JEIGU TIKIME, KAD JĖZUS NUMIRĖ IR PRISIKĖLĖ,
TAI DIEVAS IR TUOS KURIE UŽMIGO SUSIVIENIJĘ SU JĖZUMI,
ATSIVES KARTU SU JUO. 1. Tes. 4,14.

MIELI BROLIAI IR SESĖS

2020-04-01 d.

    KARANTINAS TĘSIASI, PAMALDOS NEVYKS IR BALANDŽIO MĖNESĮ,   SAUGOKIME SAVE IR KITUS.

TAČIAU MŪSŲ VIEŠPATS PRISIKĖLĖ IŠ KAPO IR TEIKIA VILTĮ VISIEMS, KAS TIKI. MELSKIMĖS SAVO NAMUOSE, STEBĖKIME PAMALDAS  INTERNETO PAGALBA (Facebook)

VIENYKIMĖS SU KRISTUMI, KAD GYVENTUME SU JUO IR JAME.

PRAŠOME KARANTINO METU ATIDĖTI KRIKŠTYNAS, SANTUOKAS IR KITAS APEIGAS.
LAIDOTUVIŲ APEIGOS KARANTINO METU  BUS ATLIEKAMOS TIK KAPINĖSE.
REIKALUI ESANT  SKAMBINTI KUNIGUI tel. Nr. 8-687 80994

PALAIMINTŲ ŠVENTŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ JŪSŲ ŠIRDIMS IR SIELOMS!

                        Jūsų kunigas Reincholdas Moras

PARAMA PARAPIJAI

Mieli broliai ir seserys,

Prašome paremti  iki 2% nuo jau sumokėto pajamų mokesčio užpildydami FR0512 formą, deklaruodami 2019 m. pajamas. (Plačiau http://www.vmi.lt)

Mūsų rekvizitai:

Klaipėdos miesto evangelikų liuteronų parapija
Pylimo g. 2,   LT-91249 Klaipėda
Įm. kodas: 191827719
Sąsk. Nr:  LT09 7300 0100 0232 8282
Bankas: Swedbank AB,
BIC/SWIFT: HABA LT22

Kadangi pamaldų parapijos salėje  Karantino laikotarpiu nebus, nebus ir Jūsų.
Paremkite parapijos veiklą pervesdami sekmadieninę auką pavedimu.  (kas savaitę)

Dėkui labai. 

KORONAVIRUSAS

                                                       MIELI BROLIAI IR SESĖS
                                                           2020-03-16 d.
DĖL  ŠALYJE  PASKELBTO KARANTINO LAIKINAI IKI BALANDŽIO MĖNESIO 13d. 
PAMALDOS  NEBUS LAIKOMOS. 
JEIGU VIRUSO COVID-19 PLITIMAS NEBUS SUSTABDYTA, RIBOJIMAI GALI BŪTI PRATĘSTI.
MELSKIMĖS NAMUOSE, SKAITYKIME DIEVO ŽODĮ, 
STEBĖKIME PAMALDAS PER TELEVIZIJĄ IR  IŠMANIUOSIUS TELEFONUS.
SKUBIAM KRIKŠTUI AR LAIDOTUVĖMS SKAMBINTI KUNIGUI R. MORUI
Tel. Nr. 8-68780994