2020 m. gruodžio mėn. pamaldų tvarkaraštis

„DŽIŪGAUKITE DANGŪS!  IŠ DŽIAUGSMO ŠOKINĖK, ŽEME!  TEGU PLYŠTA KALNAI NUO DŽIAUGSMO GIESMĖS!  JUK VIEŠPATS PAGUODĖ SAVO TAUTĄ, PASIGAILĖJO SAVO VARGUOLIŲ.“  (Izaijo 49, 13)

    6 d.  10.00 val. 2 ADVENTO SEKMADIENIS  pamaldos su Šv. Komunija

   13 d.  10.00 val. 3 ADVENTO SEKMADIENIS  pamaldos

  20 d.  10.00 val. 4 ADVENTO SEKMADIENIS  pamaldos su Šv. Komunija

PAMALDOS VYKS ONLINE:

  24 d.  16.00 val.  KŪČIŲ VAKARO PAMALDOS

  25 d.  10.00 val. KALĖDOS  pamaldos

27 d.  10.00 val. pamaldos

   31 d.  18.00 val. SENŲJŲ METŲ  VAKARAS

* SEKMADIENIAIS PO  PAMALDŲ  VEIKIA  BIBLIOTEKA  2 AUKŠTE

* 1 ir 3 mėn. SEKMADIENIUS VAIKŲ CHORO REPETICIJOS (vad. Edita Gložaitienė) KARANTINO METU NEVYKS

 * 2 ir 4 mėn. SEKMADIENIUS TIKYBOS PAMOKĖLĖS VAIKAMS (mokytoja Marta Karaliutė) KARANTINO METU NEVYKS, VYKS ONLINE FACEBOOK.

 ESANT REIKALUI TEIRAUTIS tel. (8-46) 31 – 44 – 73

Parapijos kunigas – administratorius Reincholdas Moras  tel. 8-68780994

JŪS   ESATE   LAUKIAMI   MŪSŲ   BAŽNYČIOJE !

S O L I    D E O    G L O R I A !

2020 m. gruodžio mėn. tarybos narių budėjimo grafikas

6 d. Ramunė Rudė ir Marta Karaliutė

13 d. Lilija Petraitienė ir Kęstutis Preikšaitis

20 d. Gintaras Septynius ir Artūr Kaulitzky

24 d. Arnold Piklaps ir Alvydas Stankovičius

25 d. Alvydas Stankovičius ir Gintaras Septynius

27 d. Lilija Petraitienė ir Marta Karaliutė

31 d. Irma Morienė 

2020 m. lapkričio mėn. pamaldų tvarkaraštis

“VIENUS, KURIE ABEJOJA, MĖGINKITE ĮTIKINTI. ”  (Judo 22)

    1 d.  10.00 val. pamaldos

    8 d.  10.00 val. pamaldos  su Šv. Komunija

  15 d.  10.00 val. pamaldos su Šv. Komunija

  17 d.  18. 00 val. Vyrų vakaras

  22 d.  10.00 val.  AMŽINYBĖS SEKMADIENIS pamaldos su Šv. Komunija

  29 d.  10.00 val. 1 ADVENTO SEKMADIENIS 

* SEKMADIENIAIS PO  PAMALDŲ  VEIKIA  BIBLIOTEKA  2 AUKŠTE

* 1 ir 3 mėn. SEKMADIENIUS VAIKŲ CHORO REPETICIJOS (vad. Edita Gložaitienė) KARANTINO METU NEVYKS

 * 2 ir 4 mėn. SEKMADIENIUS TIKYBOS PAMOKĖLĖS VAIKAMS (mokytoja Marta Karaliutė) KARANTINO METU NEVYKS, VYKS ONLINE FACEBOOK.

 ESANT REIKALUI TEIRAUTIS tel. (8-46) 31 – 44 – 73

Parapijos kunigas – administratorius Reincholdas Moras  tel. 8-68780994

 JŪS   ESATE   LAUKIAMI   MŪSŲ   BAŽNYČIOJE ! 

S O L I    D E O    G L O R I A !

Koncertas. Šv. Jono bažnyčios archeologinėje atodangoje (spalio 3 d.)

Kviečiame į koncertą,

Jonas Ponas skamba – tai netikėtas susitikimas su Klaipėdos kūrėjų muzika iki karo stovėjusios Šv. Jono bažnyčios archeologinėje atodangoje. Dabartis su praeitimi kviečia mus sustoti šalia apnuogintų bažnyčios bokšto pamatų, prie nutilusių miesto stygų ir permąstyti savo santykį su tuo, kas prarasta ir naujai atrasta. Archeologų atidengtas bažnyčios mūras simboliškai klausia, kokią Klaipėdą ir save regėsime rytoj? Ką asmeniškai mums reiškia Šv. Jono bažnyčios atstatymas? Augsime, kursime, kilsime?

Ateikime be lūkesčių, o su atvirumu – susitikti, išgirsti, pajausti, sustoti. Koncerto metu skambės Klaipėdos kūrėjų „Lyrikos magistrai“, „Ingaja“, „Hit kick“ muzika, mintimis apie reikšmę dalinsis archeologai ir Klaipėdos miesto gyventojai, arbata vaišins draugai liuteronai.

Susitiksime šviesoje, išskirsime tamsoje.
Spalio 3 d., šeštadienį 19 val., Turgaus g. 24.
Renginys nemokamas, skirtas visai šeimai. Jis vyks lauke, tad nepamirškite šiltai (labai šiltai) apsirengti.
Renginio metu bus fotografuojama, filmuojama.