2023 m. spalio mėn. pamaldų tvarkaraštis

     1 d.    10.00 val. pamaldos Derliaus padėkos šventė

     8 d.    10.00 val. pamaldos  su Šv. Komunija   

              13.00 Uhr  Gottesdienst in Deutsch

   15 d.   10.00 val.  pamaldos su Šv. Komunija

   22 d.   10.00 val.  pamaldos

   29 d.   10.00 val.  pamaldos su Šv. Komunija       

 KETVIRTADIENIAIS    MALDOS POPIETĖ         16.00 val.

                                    BIBLIJOS STUDIJOS        17.30 val.

SPALIO mėn. 1 ir 3 sekmadienius vaikų choro repeticijos (vadovė Edita Gložaitienė)

SPALIO mėn. 2 ir 4 sekmadienius tikybos pamokėlės vaikams (mokytoja Marta Karaliutė)

Sekmadieniais pamaldos yra  transliuojamos iš įvairių Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios parapijų. Sekite informaciją facebook”o  grupėje „Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia”

ESANT REIKALUI TEIRAUTIS tel. (8-46) 31- 44 – 73

Parapijos kunigas – administratorius  Reincholdas Moras  tel. 8-687 80994

JŪS   ESATE   LAUKIAMI   MŪSŲ   BAŽNYČIOJE !

S O L I    D E O    G L O R I A !

2023 m. rugsėjo mėn. pamaldų tvarkaraštis

„JEIGU NEATSIVERSITE IR NEPASIDARYSITE KAIP VAIKAI, NEĮEISITE Į DANGAUS KARALYSTĘ” (Mato 18,3)     

     3 d.   10.00 val. pamaldos  Naujų mokslo metų pradžia

   10 d.   10.00 val. pamaldos  su Šv. Komunija   

              13.00 Uhr  Gottesdienst in Deutsch

   17 d.   10.00 val.  pamaldos su Šv. Komunija

   23-24 d.  Liuteroniškos kultūros dienos

   24 d.   10.00 val. pamaldos su Šv. Komunija

               KETVIRTADIENIAIS    MALDOS POPIETĖ         16.00 val.

                                                  BIBLIJOS STUDIJOS        17.30 val.

3  mėnesio sekmadienį vaikų choro repeticijos (vadovė Edita Gložaitienė)

2 ir 4 mėnesio sekmadienius tikybos pamokėlės vaikams (mokytoja Marta Karaliutė)

Sekmadieniais pamaldos yra  transliuojamos iš įvairių Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios parapijų. Sekite informaciją facebook”o  grupėje „Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia”

ESANT REIKALUI TEIRAUTIS tel. (8-46) 31- 44 – 73

Parapijos kunigas – administratorius  Reincholdas Moras  tel. 8-687 80994

JŪS   ESATE   LAUKIAMI   MŪSŲ   BAŽNYČIOJE !

S O L I    D E O    G L O R I A !