2018 m. spalio mėn. tarybos narių budėjimo grafikas

07 d. Marta Karaliutė ir Jonas Jukumas;

14 d. Skirma Endružytė ir Artūr Kaulitzky;

21 d. Nerija Palec (po pamaldų priima parapijiečius asmeniniam pokalbiui) ir Arnold Piklaps;

28 d. Lilija Petraitienė ir Gintaras Septynius.