2018 m. gegužės mėn. tarybos narių budėjimo grafikas

06 d. Marta Karaliutė ir Jonas Jukumas;

13 d. Skirma Endružytė ir Nerija Palec;

20 d. Vanda Parvainienė ir Gintaras Septynius;

27 d. Lilija Petraitienė ir Artūr Kaulitzky.