2018 m. vasario mėn. tarybos narių budėjimo grafikas

04 d. Marta Karaliutė ir Irma Morienė;

11 d. Skirma Endružytė ir Jonas Jukumas;

18 d.  Artūr Kaulitzky ir Nerija Palec (po pamaldų priima parapijiečius asmeniniam pokalbiui);

25 d. Lilija Petraitienė ir Gintaras Septynius.