2018 m. sausio mėn. tarybos narių budėjimo grafikas

07 d. Marta Karaliutė ir Nerija Palec (po pamaldų priima parapijiečius asmeniniam pokalbiui);

14 d. Skirma Endružytė ir Jonas Jukumas;

21 d. Irma Morienė ir Artūr Kaulitzky;

28 d. Vanda Parvainienė ir Gintaras Septynius.