2017 m. rugsėjo mėn. tarybos narių budėjimo grafikas

03 d. Marta Karaliutė ir Arnold Piklaps;

10 d. Skirma Endružytė ir Jonas Jukumas;

17 d. Vanda Parvainienė ir Nerija Palec – parapijos pirmininkė (po pamaldų priima parapijiečius asmeniniam pokalbiui);

24 d. Lilija Petraitienė ir Artūr Kaulitzky.