2017 m. rugpjūčio mėn. tarybos narių budėjimo grafikas

06 d. Nerija Palec- parapijos pirmininkė ( po pamaldų priima parapijiečius asmeniniam pokalbiui) ir Irma Morienė;

13 d. Marta Karaliutė ir Skirma Endružytė;

20 d. Vanda Parvainienė ir Jonas Jukumas;

27 d. Lilija Petraitienė ir Artūr Kaulitzky.