2015 m. kovo mėn. tarybos narių budėjimo grafikas

1 d. Marta Karaliutė ir Rasa Norkienė;

8 d. Vanda Parvainienė ir Jonas Jukumas;

15 d. Skirma Endružytė ir Irma Morienė;

22 d. Nerija Girdeikienė ir Gintaras Septynius;

29 d. Lilija Petraitienė ir Artūr Kaulitzky.