2015 m. vasario mėn. tarybos narių budėjimo grafikas

1 d. Marta Karaliutė ir Rasa Norkienė;

8 d. Vanda Parvainienė ir Jonas Jukumas;

15 d. Lilija Petraitienė ir Gintaras Septynius;

22 d. Nerija Girdeikienė ir Artūr Kaulitzky.