2015 m. sausio mėn. tarybos narių budėjimo grafikas

04 d. Marta Karaliutė ir Rasa Norkienė;

11 d. Skirma Endružytė ir Jonas Jukumas;

18 d. Lilija Petraitienė ir Gintaras Septynius;

25 d. Nerija Girdeikienė ir Artūr Kaulitzky.