2014 m. Gruodžio mėn. pamaldų tvarkaraštis

“ PRADŽIUGS DYKUMA IR TYRLAUKIAI, KRYKŠTAUS PRAŽYSDAMA DYKVIETĖ KAIP LELIJA“                                                                                                                   Izaijo 35,1

 

 7 d.    ANTRAS ADVENTO SEKMADIENIS;  10,00 val. pamaldos su Šv. Vakariene, po pamaldų bendrystė parapijos salėje;

14 d. TREČIAS ADVENTO SEKMADIENIS; 10,00 val. pamaldos su Šv. Vakariene;

              14,30 val. Gottesdienst in Deutsch;

21 d. KETVIRTAS ADVENTO SEKMADIENIS; 10,00 val. pamaldos su Šv. Vakariene;

24 d. 16,00 val. KŪČIŲ  pamaldos;

25 d. 10,00 val. KALĖDOS , pamaldos su Šv. Vakariene;

28 d. 10,00 val. pamaldos mažiems ir dideliems;

31 d. 18,00 val. Senųjų metų vakaro pamaldos.

______________________________________________________________________________

*1 ir 3 mėn. sekmadienius vaikų choro repeticijos (vad. Edita Gložaitienė)

*2 ir 4 mėn. sekmadienius biblijos pamokėlės vaikams nuo 4 iki 14 m. (mokytoja Marta Karaliutė)

*ANTRADIENIAIS 18,00 VAL. BIBLIJOS SKAITYMO VAKARAI

*SEKMADIENIAIS PO PAMALDŲ VEIKIA BIBLIOTEKA 2 AUKŠTE

ESANT REIKALUI TEIRAUTIS TEL (8-46) 31-44-73

Parapijos kunigas-administratorius Reincholdas Moras tel. 8-687 80994

JŪS ESATE LAUKIAMI MŪSŲ BAŽNYČIOJE

S O L I     D E O     G L O R I A !