2014 m. gruodžio mėn. tarybos narių budėjimo grafikas

07 d. Marta Karaliutė ir Rasa Norkienė;

14 d. Skirma Endružytė ir Jonas Jukumas;

21 d. Vanda Parvainienė ir Irma Morienė;

24 d. Lilija Petraitienė ir Arnold Piklaps;

25 d. Nerija Girdeikienė ir Gintaras Septynius;

28 d. Marta Karaliutė ir Artūr Kaulitzky;

31 d. Irma Morienė.