2014 m. Lapkričio mėn. pamaldų tvarkaraštis

  „MOKYKITĖS DARYTI GERA. ATSIDĖKITE TEISINGUMUI, PADĖKITE ENGIAMAJAM, UŽSTOKITE NAŠLAITĮ, GINKITE NAŠLĖS BYLĄ.“

                                                                                                                                                   Izaijo 1,17

02 d. 10.00 val. pamaldos, po pamaldų bendrystė parapijos salėje;

09 d. 10.00 val. pamaldos su Šv. Vakariene;

            14.30 val. Gottesdienst in Deutsch;

16 d. 10.00 val. pamaldos su Šv. Vakariene;

23 d. 10.00 val. Amžinybės sekmadienis, pamaldos su Šv. Vakariene;

30 d. 10.00 val. PIRMAS ADVENTO SEKMADIENIS ; po pamaldų parapijos kolektyvų koncertas.

_________________________________________________________________________

 

*1 ir 3 mėn. sekmadienius vaikų choro repeticijos (vad. Edita Gložaitienė)

*2 ir 4 mėn. sekmadienius biblijos pamokėlės vaikams nuo 4 iki 12 m. (mokytoja Marta Karaliutė)

*ANTRADIENIAIS 18,00 VAL. BIBLIJOS SKAITYMO VAKARAI

*PENKTADIENIAIS 19,00 val. JAUNIMO VAKARAI YOUT.REF.F JC

*SEKMADIENIAIS PO PAMALDŲ VEIKIA BIBLIOTEKA 2 AUKŠTE

                                                  ESANT REIKALUI TEIRAUTIS TEL (8-46) 31-44-73

              Parapijos kunigas-administratorius Reincholdas Moras tel. 8-687 80994

                                                         JŪS ESATE LAUKIAMI MŪSŲ BAŽNYČIOJE

                                                                        S O L I     D E O     G L O R I A !